Pole widzenia

Pole widzenia jest badaniem bezbolesnym, trwającym od 5 do 20 minut. Na ekranie, przed okiem Pacjenta, są wyświetlane małe punkty o różnym natężeniu światła. Zadanie polega na zasygnalizowaniu tego, czy te punkty są widoczne czy nie. Celem badania jest ocena ograniczeń w polu widzenia oraz monitorowanie leczenia i ocena postępu choroby. Badanie wykonuje się regularnie, zgodnie z zaleceniami lekarza, co 3, 6 lub 12 miesięcy.

Powrót