INFORMACJE OGÓLNE

AMD (Age-related Macular Degeneration) to zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. W krajach rozwiniętych jest najczęstszą przyczyną utraty wzroku u osób powyżej 50-ego roku życia. Choroba obejmuje centralną część siatkówki oka, plamkę żółtą, i prowadzi do pogorszenia widzenia, a czasem do całkowitej utraty widzenia centralnego. Schorzenie – w zależności od stadium zaawansowania – utrudnia bądź całkowicie uniemożliwia wykonywanie codziennych czynności.
Istnieją dwa typy AMD: postać sucha (częstsza) oraz wysiękowa (rzadsza, ale gwałtowniej postępująca, nazywana też mokrą lub neowaskularną).
Postać sucha stanowi 90% AMD, charakteryzuje się powolnym przebiegiem, a jej istota polega na zaniku ważnych dla widzenia warstw siatkówki i naczyniówki.
Postać wysiękowa stanowi jedynie 10% AMD, ale jest przyczyną utraty wzroku u 90% chorych na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Przyczyną jest tworzenie się na dnie oka nieprawidłowych naczyń krwionośnych, które są słabe i nieszczelne. Rozwój tych naczyń w okolicy plamki prowadzi do obrzęków, krwotoków, a następnie do powstania blizny, która nieodwracalnie uszkadza siatkówkę, powodując utratę centralnego widzenia.

Powrót