Informacje ogólne

Jaskra jest przewlekłą chorobą oczu, która nieleczona, może prowadzić do nieodwracalnej ślepoty. Aby ją rozpoznać niezbędne jest badanie okulistyczne. Jaskra najczęściej nie daje niepokojących objawów. Jej istotą jest uszkodzenie nerwu wzrokowego z powodu zbyt wysokiego ciśnienia w oku. Osoby po 40-tym roku życia powinny badać się co najmniej co 2 lata. Szczególne postaci jaskry (np. jaskra zamkniętego kąta) powodują bardzo wysokie ciśnienie w oku, co skutkuje intensywnym bólem oka i głowy, światłowstrętem, nudnościami, rozproszeniem światła w postaci tęczowych kół oraz znacznym pogorszeniem widzenia. Większość Pacjentów nie zgłasza żadnych objawów, dlatego bardzo ważna jest profilaktyka. Po wykonaniu szeregu specjalistycznych badań stawiana jest diagnoza i rozpoczyna się leczenie.

Powrót