INFORMACJE OGÓLNE

Jaskra jest przewlekłą chorobą oczu, która nieleczona, może prowadzić do nieodwracalnej ślepoty. Aby ją rozpoznać niezbędne jest badanie okulistyczne. Jaskra najczęściej nie daje niepokojących objawów. Jej istotą jest uszkodzenie nerwu wzrokowego z powodu zbyt wysokiego ciśnienia w oku. Osoby po 40-tym roku życia powinny badać się co najmniej co 2 lata. Szczególne postaci jaskry (np. jaskra zamkniętego kąta) powodują bardzo wysokie ciśnienie w oku, co skutkuje intensywnym bólem oka i głowy, światłowstrętem, nudnościami, rozproszenie światła w postaci tęczowych kół oraz znacznym pogorszeniem widzenia. Większość Pacjentów nie zgłasza żadnych objawów, dlatego bardzo ważna jest profilaktyka. Po wykonaniu szeregu specjalistycznych badań stawiana jest diagnoza i rozpoczyna się leczenie.

POLE WIDZENIA

Pole widzenia jest badaniem bezbolesnym, trwającym od 5 do 20 minut. Na ekranie, przed okiem Pacjenta, są wyświetlane małe punkty o różnym natężeniu światła. Zadanie polega na zasygnalizowaniu tego, czy te punkty są widoczne czy nie. Celem badania jest ocena ograniczeń w polu widzenia oraz monitorowanie leczenia i ocena postępu choroby. Badanie wykonuje się regularnie, zgodnie z zaleceniami lekarza, co 3, 6 lub 12 miesięcy.

OCT TARCZY

Badanie jest bezbolesne, czasem wymaga zakropienia oczu kroplami rozszerzającymi źrenice. Trwa kilka minut. Istotą badania jest ocena tarczy nerwu wzrokowego. Badanie w bardzo dokładny sposób definiuje budowę tarczy. Jest to – wraz z pomiarem ciśnienia w oku i z polem widzenia – badanie niezbędne do monitorowania leczenia i oceny postępu jaskry. Badanie wykonuje się regularnie, zgodnie z zaleceniami lekarza, co 3, 6 lub 12 miesięcy.

GONIOSKOPIA

Jest to badanie kąta przesączania, czyli struktury, przez którą jest filtrowany płyn wypełniający oko. Badanie wykonuje się po podaniu kropli znieczulających powierzchnię oka. Do oka przykłada się specjalną soczewkę, dzięki której można obejrzeć miejsca wypływu płynu i ocenić budowę oka. Badanie trwa kilka minut. Każde oko jest diagnozowane osobno. Do oceny kąta przesączania służy również badanie UBM (czytaj w zakładce pozostałe zabiegi: diagnostyka USG).

LECZENIE

Celem leczenia jaskry jest obniżenie ciśnienia w oku do poziomu, przy którym nie postępują zmiany w badaniu pola widzenia i OCT. Najbardziej powszechną metodą jest regularne stosowanie kropli przeciwjaskrowych. Jeśli leczenie zachowawcze nie przynosi oczekiwanych rezultatów, stosuje się leczenie laserowe (czytaj w zakładce pozostałe zabiegi: leczenie laserowe) lub operacyjne. W naszym ośrodku wykonujemy zabiegi przeciwjaskrowe (trabelulektomia, sklerektomia) od wielu lat. Ich celem jest stworzenie nowej drogi odpływu cieczy wodnistej z oka tak, aby nie rosło ciśnienie w oku i nie dochodziło do dalszego uszkadzania nerwu wzrokowego.

Powrót