DIAGNOSTYKA USG

Badania ultrasonograficzne są niezbędnym uzupełnieniem diagnostyki wszędzie tam, gdzie nie da się „zaglądnąć” bezpośrednio. Są takie struktury w oku, których nie dosięgamy wzrokiem.
USG oka najczęściej wykonuje się w wylewach krwi do szklistki, w monitorowaniu zmian rozrostowych na dnie oka.
Badanie to służy również do oceny zmian i struktur poza gałką oczną, a znajdujących się w oczodole. Dobrym przykładem może być uzupełnienie diagnostyki chorób przebiegających z wytrzeszczem lub guzów zlokalizowanych poza gałką oczną.
Badanie kąta przesączania jest badaniem niezbędnym w diagnostyce jaskry (gonioskopia- opisana w zakładce jaskra). Uzupełnieniem tego badanie jest UBM. To stosunkowo nowa technika badań obrazowych dostępna w niewielu ośrodkach okulistycznych. UBM pozwala nam określić szerokość kąta przesączania, zorientować się w położeniu tęczówki, soczewki i
dzięki temu zaproponować Pacjentowi optymalną strategię leczenia jaskry.

LECZENIE CUKRZYCY

Okuliści zajmują się leczeniem i profilaktyką powikłań cukrzycowych. Bardzo ważna dla zdrowia Pacjenta jest ścisła współpraca lekarza rodzinnego, diabetologa i okulisty w monitorowaniu przebiegu cukrzycy.
Do częstych powikłań cukrzycowych należy uszkodzenie wzroku, które może być bardzo ciężkie i prowadzić do nieodwracalnej ślepoty.
Powikłania w postaci retinopatii cukrzycowej rozpoznaje się w badaniu okulistycznym. Część tych zmian leczy się laserowo. Aby prawidłowo określić obszary do laserowania należy również wykonać badanie angiografii fluoresceinowej i OCT. Laseroterapia w cukrzycy jest często leczeniem wieloetapowym i może dotyczyć obu oczu. Wykonuje się od 1 do 6 sesji na jedno oko. Czasem laserowanie uzupełnia się lub poszerza jego zakres po pewnym czasie, w zależności od stanu zdrowia Pacjenta. Czasem, w makulopatii cukrzycowej, laseroterapię łączy się z podawaniem zastrzyków do oka (leczenie preparatami anty-VEGF).
Nieleczona, zaawansowana cukrzyca może powodować również powstawanie wylewów krwi do szklistki i trakcyjne odwarstwienie siatkówki – to wymaga interwencji chirurgicznej – witrektomii.
U Pacjentów chorujących na cukrzycę znacznie częściej i wcześniej niż u osób zdrowych może pojawić się zaćma i jaskra, które również leczymy chirurgicznie w Ośrodku OKO.M.
Regularne kontrole okulistyczne, badania typu AF i OCT pozwalają rozpoznać zagrożenia i je minimalizować. Najważniejsza jednak w cukrzycy jest świadomość Pacjenta o konieczności prawidłowego monitorowania poziomu glukozy we krwi. Tylko przy uregulowanej cukrzycy jest szansa na uniknięcie powikłań.

LECZENIE LASEROWE

W Ośrodku Mikrochirurgii i Terapii Okulistycznej OKO.M dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem diagnostycznym i terapeutycznym. Posiadamy lasery, dzięki którym możemy leczyć zaćmę wtórną, jaskrę oraz choroby siatkówki.
Laserowe leczenie zaćmy wtórnej jest bezbolesne i nie wymaga znieczulenia. Jest wykonywane w gabinecie po badaniu okulistycznym.
Przyczyną zaćmy wtórnej jest pogrubienie torebki soczewki. Przestaje ona być przezroczysta i dlatego Pacjent odczuwa pogorszenie widzenia. Zaćma wtórna powstaje wyłącznie w oczach, które były już operowane z powodu zaćmy. YAG – kapsulotomia, czyli leczenie zaćmy wtórnej nie ma wpływu na tryb życia Pacjenta i nie wymaga szczególnego postępowania po jej wykonaniu.
Laserowe leczenie jaskry obejmuje irydotomię i tabekuloplastykę.
Irydotomia to metoda leczenia jaskry z wąskim kątem przesączania (jaskra zamykającego się kąta przesączania). Jest to bardzo szczególny typ jaskry. Występuje często w oczach z nadwzrocznością. Problem polega na blokowaniu odpływu płynu z oka co powoduje znaczny wzrost ciśnienia w jego wnętrzu. Prowadzi to do uszkodzenia nerwu wzrokowego. Celem irydektomii jest wytworzenie komunikacji pomiędzy miejscem produkcji płynu a miejscem, z którego wypływa. Laserowe wytworzenie małego otworka w tęczówce zapobiega tym problemom i jest leczeniem z wyboru w jaskrze zamykającego się kąta przesączania.
Trabekuloplastyka jest wykonywana w jaskrze z otwartym kątem przesączania i polega na laserowej zmianie struktury miejsca odpływu cieczy wodnistej z oka. Jest to leczenie wspomagające leczenie farmakologiczne i z czasem jego skuteczność się zmniejsza. Może być powtórzona po kilku latach.
Laserowe leczenie chorób siatkówki
Wykonujemy laseroterapię siatkówki jako zabezpieczenie przed odwarstwieniem siatkówki, (w zmianach zwyrodnieniowych i otworach siatkówki). Tego typu zmiany często obserwuje się w oczach krótkowzrocznych, dlatego tak ważna jest profilaktyka i częste dokładne badanie dna oka.
Drugą grupą chorych, dla których laseroterapia siatkówki jest metodą leczenia są chorzy na cukrzycę i zaburzenia krążenia na dnie oczu (zakrzep żyły środkowej siatkówki, zator tętnicy).

OKULOPLASTYKA

Tym pojęciem określa się zabiegi w obrębie powiek. W naszej klinice zabiegi te wykonuje okulista specjalizujący się w zabiegach plastycznych na aparacie ochronnym oka.
Usuwamy zmiany na powiekach: gradówki, brodawki, cysty, kaszaki, kępki żółte, znamiona,
rogi skórne. Usunięte zmiany są następnie badane histopatologicznie.
Leczymy także nieprawidłowe ustawienie powiek: odwinięcie- gdy powieki „odstają” od powierzchni oka, podwinięcie- gdy rzęsy „podwijają” się do środka drażniąc i uszkadzając powierzchnię oka.
Korygujemy zwiotczenie skóry powiek, które często powoduje ograniczenie pola widzenia. Po wycięciu nadmiaru skóry, oczy odzyskują swój pierwotny kształt, co znacznie poprawia wygląd całej twarzy. Zabiegi te nie pozostawiają widocznej blizny.
Wykonujemy również zabiegi plastyczne na spojówkach oczu. Najczęściej jest to usunięcie skrzydlika, który narasta na przezroczystą rogówkę często powodując astygmatyzm.

Powrót