OCT TARCZY

Badanie jest bezbolesne, czasem wymaga zakropienia oczu kroplami rozszerzającymi źrenice. Trwa kilka minut. Istotą badania jest ocena tarczy nerwu wzrokowego. Badanie w bardzo dokładny sposób definiuje budowę tarczy. Jest to – wraz z pomiarem ciśnienia w oku i z polem widzenia – badanie niezbędne do monitorowania leczenia i oceny postępu jaskry. Badanie wykonuje się regularnie, zgodnie z zaleceniami lekarza, co 3, 6 lub 12 miesięcy.

Powrót