Leczenie AMD

Leczenie wysiękowej postaci AMD polega na podawaniu do oka zastrzyku. Zastosowanie mają tutaj takie leki jak: Lucentis, Eylea oraz Avastin. Dwa pierwsze są dopuszczone w Polsce do stosowania w chorobach oczu i są stosowane w Ośrodku OKO.M. Avastin nie posiada takiej rejestracji. Jest podawany w niektórych ośrodkach poza wskazaniami rejestracyjnymi za świadomą zgodą Pacjenta. Leczenie rozpoczyna się od podania 3 zastrzyków w odstępie od 4 do 6 tygodni. Pacjent jest systematycznie kontrolowany i jeżeli istnieje taka potrzeba, wykonywane są kolejne zastrzyki. Ich liczba i częstotliwość jest zależna od stanu oka. Decyzję zawsze podejmuje lekarz indywidualnie.

Powrót