30 stycznia 2023

Zatrudnimy lekarzy okulistów

Uwaga! Uwaga!
Zatrudnimy lekarzy okulistów do naszego Zespołu!
Jeżeli masz ważne prawo wykonywania zawodu
oraz
specjalizację z okulistyki lub jesteś na jej 4. roku i masz zgodę kierownika specjalizacji na samodzielną opiekę ambulatoryjną nad chorymi
oraz
chcesz pracować w przyjaznym Zespole z wieloletnim doświadczeniem
Zapraszamy do nas? Na cały lub część etatu?Osoby zainteresowane prosimy o złożenie CV wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Ośrodek Mikrochirurgii i Terapii Okulistycznej „OKO M” Jarosław Miśkiewicz, ul. W. Rutkiewicz 25a, 50 571 Wrocław. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Ośrodek Mikrochirurgii i Terapii Okulistycznej „OKO M” Jarosław Miśkiewicz, ul. W. Rutkiewicz 25a, 50 571 Wrocław” na adres mailowy: rekrutacja@okom.com.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
————————————————————————————
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informuję, że:
– Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Mikrochirurgii i Terapii Okulistycznej „OKO M” Jarosław Miśkiewicz, ul. W. Rutkiewicz 25a, 50 571 Wrocław, e-mail: info@okom.com.pl
– Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia przetwarzane w celu wyłonienia kandydata na zawarte w ofercie stanowisko. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. a) RODO.
– Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na rzecz Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych celem wykonania obowiązków ciążących na Administratorze (np. informatyk, prawnik).
– Dane będą przetwarzane dla celów kolejnych rekrutacji, nie dłużej niż przez okres pięciu lat.
– Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, jak również prawo do przenoszenia danych, o ile będą one przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
– Jeżeli Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ma Pani/Pan prawo ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
– Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
– W celu realizacji praw określonych w pkt. 5,6 i 7 należy skontaktować się z Administratorem poprzez wskazany w pkt. 1 adres e-mail.
– Podanie danych w zakresie określonym przepisami Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., Dz.U. Nr 24, poz. 141 (art. 22¹) niezbędne jest do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
– Administrator danych osobowych informuje także o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Powrót