Projekt bez tytułu (1)
22 wrzesień 2021

Poszukujemy optometrystki

W związku z powstaniem nowych projektów Ośrodek Mikrochirurgii i Terapii Okulistycznej OKO.M poszukuje na 20-30 godzin miesięcznie optometrystki.

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • – wykonywanie pomiarów parametrów układu wzrokowego za pomocą refraktometrów, tonometrów, biomikroskopów, topografów, polomierzy, foropterów, tablic tekstowych i innych,
 • – wykrywanie i diagnozowanie wad układu wzrokowego,
 • – dobieranie i przepisywanie soczewek okularowych i kontaktowych, korygujących wady układu wzrokowego (nadwzroczność, krótkowzroczność, niezborność, heteroforię, heterotropię, ambliopię, anizeikonię i inne),
 • – staranne prowadzenie dokumentacji pacjenta,
 • – uczestniczenie w działaniach w zakresie promocji zdrowia i zapobiegania chorobom narządu wzroku.

Wymagania:

 • – wykształcenie kierunkowe optometrystyczne,
 • – umiejętność pracy pod presją czasu,
 • – staranność i dokładność w wykonywaniu swoich zadań.

Co oferujemy oprócz wynagrodzenia:

 • – pracę w przyjaznym Zespole specjalistów z wieloletnim doświadczeniem,
 • – możliwość szkoleń i ciągłego rozwoju zawodowego,
 • – wsparcie przełożonych oraz całego Zespołu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do złożenia CV wraz z klauzulą z ogłoszenia na adres mailowy: rekrutacja@okom.com.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informuję, że:

 • – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Mikrochirurgii i Terapii Okulistycznej „OKO M” Jarosław Miśkiewicz, ul. W. Rutkiewicz 25a, 50 571 Wrocław, e-mail: info@okom.com.pl
 • – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia przetwarzane w celu wyłonienia kandydata na zawarte w ofercie stanowisko. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. a) RODO.
 • – Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na rzecz Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych celem wykonania obowiązków ciążących na Administratorze (np. informatyk, prawnik).
 • – Dane będą przetwarzane dla celów kolejnych rekrutacji, nie dłużej niż przez okres pięciu lat.
 • – Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, jak również prawo do przenoszenia danych, o ile będą one przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • – Jeżeli Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ma Pani/Pan prawo ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • – Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 • – W celu realizacji praw określonych w pkt. 5,6 i 7 należy skontaktować się z Administratorem poprzez wskazany w pkt. 1 adres e-mail.
 • – Podanie danych w zakresie określonym przepisami Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., Dz.U. Nr 24, poz. 141 (art. 22¹) niezbędne jest do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 • – Administrator danych osobowych informuje także o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

…………………………………………………………………………………………

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Ośrodek Mikrochirurgii i Terapii Okulistycznej „OKO M” Jarosław Miśkiewicz, ul. W. Rutkiewicz 25a, 50 571 Wrocław. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Ośrodek Mikrochirurgii i Terapii Okulistycznej „OKO M” Jarosław Miśkiewicz, ul. W. Rutkiewicz 25a, 50 571 Wrocław”

Powrót