LECZENIE LASEROWE

W Ośrodku Mikrochirurgii i Terapii Okulistycznej OKO.M dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem diagnostycznym i terapeutycznym. Posiadamy lasery, dzięki którym możemy leczyć zaćmę wtórną, jaskrę oraz choroby siatkówki.
Laserowe leczenie zaćmy wtórnej jest bezbolesne i nie wymaga znieczulenia. Jest wykonywane w gabinecie po badaniu okulistycznym.
Przyczyną zaćmy wtórnej jest pogrubienie torebki soczewki. Przestaje ona być przezroczysta i dlatego Pacjent odczuwa pogorszenie widzenia. Zaćma wtórna powstaje wyłącznie w oczach, które były już operowane z powodu zaćmy. YAG – kapsulotomia, czyli leczenie zaćmy wtórnej nie ma wpływu na tryb życia Pacjenta i nie wymaga szczególnego postępowania po jej wykonaniu.
Laserowe leczenie jaskry obejmuje irydotomię i tabekuloplastykę.
Irydotomia to metoda leczenia jaskry z wąskim kątem przesączania (jaskra zamykającego się kąta przesączania). Jest to bardzo szczególny typ jaskry. Występuje często w oczach z nadwzrocznością. Problem polega na blokowaniu odpływu płynu z oka co powoduje znaczny wzrost ciśnienia w jego wnętrzu. Prowadzi to do uszkodzenia nerwu wzrokowego. Celem irydotomii jest wytworzenie komunikacji pomiędzy miejscem produkcji płynu a miejscem, z którego wypływa. Laserowe wytworzenie małego otworka w tęczówce zapobiega tym problemom i jest leczeniem z wyboru w jaskrze zamykającego się kąta przesączania.
Trabekuloplastyka jest wykonywana w jaskrze z otwartym kątem przesączania i polega na laserowej zmianie struktury miejsca odpływu cieczy wodnistej z oka. Jest to leczenie wspomagające leczenie farmakologiczne i z czasem jego skuteczność się zmniejsza. Może być powtórzona po kilku latach.
Laserowe leczenie chorób siatkówki
Wykonujemy laseroterapię siatkówki jako zabezpieczenie przed odwarstwieniem siatkówki, (w zmianach zwyrodnieniowych i otworach siatkówki). Tego typu zmiany często obserwuje się w oczach krótkowzrocznych, dlatego tak ważna jest profilaktyka i częste dokładne badanie dna oka.
Drugą grupą chorych, dla których laseroterapia siatkówki jest metodą leczenia są chorzy na cukrzycę i zaburzenia krążenia na dnie oczu (zakrzep żyły środkowej siatkówki, zator tętnicy).

Powrót