Angiografia fluoresceinowa

Jest to badanie polegające na wykonywaniu zdjęć dna oka po podaniu specjalnego środka kontrastującego do naczynia żylnego. Razem z badaniem OCT stanowi komplet badań obrazowych, niezbędnych do podjęcia decyzji o rodzaju leczenia. Badanie ma na celu ocenę stanu siatkówki, naczyniówki i ich naczyń. W diagnostyce AMD pozwala określić dokładny typ zmian na dnie oka i wdrożyć odpowiednie postępowanie.

Powrót