OCT/angio-OCT

Optyczna Koherentna Tomografia to nowoczesna metoda obrazowania centralnej części siatkówki, czyli plamki. Obok Angiografii Fluoresceinowej stanowi podstawowe badanie dla osób chorujących na AMD. Badanie jest nieinwazyjne, bezdotykowe i bezbolesne.
Metoda pozwala na uzyskanie przekroju siatkówki w bardzo wysokiej rozdzielczości. Otrzymane obrazy są porównywalne z obrazem mikroskopowym histologicznych przekrojów tkanek oka.
W badaniu OCT nie wykorzystuje się promieniowania jonizującego, barwników ani kontrastów. Jest ono bezpieczne dla wszystkich, również dla osób z alergiami, zaburzeniami krążenia, chorobami nerek. Badanie OCT może być wielokrotnie powtarzane, co jest wykorzystywane w regularnej obserwacji przebiegu AMD i stanowi warunek do podjęcia decyzji o leczeniu zastrzykami.
Nie ma przeciwwskazań do wykonania badania OCT, jednak u osób z bardzo zaawansowaną zaćmą, bielmem rogówki lub wylewem krwi do komory przedniej lub komory ciała szklistego, badanie może być utrudnione lub niemożliwe do wykonania.

Powrót