Cukrzyca

Okuliści zajmują się leczeniem i profilaktyką powikłań cukrzycowych. Bardzo ważna dla zdrowia Pacjenta jest ścisła współpraca lekarza rodzinnego, diabetologa i okulisty w monitorowaniu przebiegu cukrzycy.
Do częstych powikłań cukrzycowych należy uszkodzenie wzroku, które może być bardzo ciężkie i prowadzić do nieodwracalnej ślepoty.
Powikłania w postaci retinopatii cukrzycowej rozpoznaje się w badaniu okulistycznym. Część tych zmian leczy się laserowo. Aby prawidłowo określić obszary do laserowania należy również wykonać badanie angiografii fluoresceinowej i OCT. Laseroterapia w cukrzycy jest często leczeniem wieloetapowym i może dotyczyć obu oczu. Wykonuje się od 1 do 6 sesji na jedno oko. Czasem laserowanie uzupełnia się lub poszerza jego zakres po pewnym czasie, w zależności od stanu zdrowia Pacjenta. Czasem, w makulopatii cukrzycowej, laseroterapię łączy się z podawaniem zastrzyków do oka (leczenie preparatami anty-VEGF).
Nieleczona, zaawansowana cukrzyca może powodować również powstawanie wylewów krwi do szklistki i trakcyjne odwarstwienie siatkówki – to wymaga interwencji chirurgicznej – witrektomii.
U Pacjentów chorujących na cukrzycę znacznie częściej i wcześniej niż u osób zdrowych może pojawić się zaćma i jaskra, które również leczymy chirurgicznie w Ośrodku OKO.M.
Regularne kontrole okulistyczne, badania typu AF i OCT pozwalają rozpoznać zagrożenia i je minimalizować. Najważniejsza jednak w cukrzycy jest świadomość Pacjenta o konieczności prawidłowego monitorowania poziomu glukozy we krwi. Tylko przy uregulowanej cukrzycy jest szansa na uniknięcie powikłań.

Powrót