INFORMACJE OGÓLNE

AMD (Age-related Macular Degeneration) to zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. W krajach rozwiniętych jest najczęstszą przyczyną utraty wzroku u osób powyżej 50-ego roku życia. Choroba obejmuje centralną część siatkówki oka, plamkę żółtą, i prowadzi do pogorszenia widzenia, a czasem do całkowitej utraty widzenia centralnego. Schorzenie – w zależności od stadium zaawansowania – utrudnia bądź całkowicie uniemożliwia wykonywanie codziennych czynności.
Istnieją dwa typy AMD: postać sucha (częstsza) oraz wysiękowa (rzadsza, ale gwałtowniej postępująca, nazywana też mokrą lub neowaskularną).
Postać sucha stanowi 90% AMD, charakteryzuje się powolnym przebiegiem, a jej istota polega na zaniku ważnych dla widzenia warstw siatkówki i naczyniówki.
Postać wysiękowa stanowi jedynie 10% AMD, ale jest przyczyną utraty wzroku u 90% chorych na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Przyczyną jest tworzenie się na dnie oka nieprawidłowych naczyń krwionośnych, które są słabe i nieszczelne. Rozwój tych naczyń w okolicy plamki prowadzi do obrzęków, krwotoków, a następnie do powstania blizny, która nieodwracalnie uszkadza siatkówkę, powodując utratę centralnego widzenia.

ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA

Jest to badanie polegające na wykonywaniu zdjęć dna oka po podaniu specjalnego środka kontrastującego do naczynia żylnego. Razem z badaniem OCT stanowi komplet badań obrazowych, niezbędnych do podjęcia decyzji o rodzaju leczenia. Badanie ma na celu ocenę stanu siatkówki, naczyniówki i ich naczyń. W diagnostyce AMD pozwala określić dokładny typ zmian na dnie oka i wdrożyć odpowiednie postępowanie.

OCT

Optyczna Koherentna Tomografia to nowoczesna metoda obrazowania centralnej części siatkówki, czyli plamki. Obok Angiografii Fluoresceinowej stanowi podstawowe badanie dla osób chorujących na AMD. Badanie jest nieinwazyjne, bezdotykowe i bezbolesne.
Metoda pozwala na uzyskanie przekroju siatkówki w bardzo wysokiej rozdzielczości. Otrzymane obrazy są porównywalne z obrazem mikroskopowym histologicznych przekrojów tkanek oka.
W badaniu OCT nie wykorzystuje się promieniowania jonizującego, barwników ani kontrastów. Jest ono bezpieczne dla wszystkich, również dla osób z alergiami, zaburzeniami krążenia, chorobami nerek. Badanie OCT może być wielokrotnie powtarzane, co jest wykorzystywane w regularnej obserwacji przebiegu AMD i stanowi warunek do podjęcia decyzji o leczeniu zastrzykami.
Nie ma przeciwwskazań do wykonania badania OCT, jednak u osób z bardzo zaawansowaną zaćmą, bielmem rogówki lub wylewem krwi do komory przedniej lub komory ciała szklistego, badanie może być utrudnione lub niemożliwe do wykonania.

LECZENIE AMD

Leczenie wysiękowej postaci AMD polega na podawaniu do oka zastrzyku. Zastosowanie mają tutaj takie leki jak: Lucentis, Eylea oraz Avastin. Dwa pierwsze są dopuszczone w Polsce do stosowania w chorobach oczu i są stosowane w Ośrodku OKO.M. Avastin nie posiada takiej rejestracji. Jest podawany w niektórych ośrodkach poza wskazaniami rejestracyjnymi za świadomą zgodą Pacjenta. Leczenie rozpoczyna się od podania 3 zastrzyków w odstępie od 4 do 6 tygodni. Pacjent jest systematycznie kontrolowany i jeżeli istnieje taka potrzeba, wykonywane są kolejne zastrzyki. Ich liczba i częstotliwość jest zależna od stanu oka. Decyzję zawsze podejmuje lekarz indywidualnie.

Powrót